Thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2015

Đòi được nhận Quyết định tước quốc tịch do Chủ tịch nước CHXHCN VN đã ký

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập , tư do, hạnh phúc


Đơn đề nghị

Kính gửi Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang

Tên tôi là:   Phạm văn Điệp,
Số Hộ chiếu Việt Nam N 1654563   có thời hạn đến 20-2-2018
 Địa chỉ ở Nga: Russian  Petrozavodsk  Drevlanka  22/1-84.Nơi sinh: Quảng Tiến , Sầm Sơn , tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
     Ngày 23 tháng 4 năm  2013, tôi từ nước Liên Bang Nga  trở về Việt Nam đã bị Công AnXuất Nhập Cảnh không cho nhập cảnh  và dùng Pháp lệnh đối với người nước ngoài để cưỡng chế  tôi rời khỏi Việt Nam  dù tôi chưa nhận quốc tịch của bất cứ nước khác nào. Lần sau vào  8.12.2013, tôi đã từ Moscow Russian  về Việt Nam. Tại sân bay Nội Bài, Công An tiếp tục không cho tôi nhập cảnh.
 Cũng theo quy định của Pháp luật thì  quốc tịch và quyền quốc tịch Việt Nam của tôi chỉ  bị mất đi để thành người nước ngoài chỉ khi nào tôi bị chính Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam  ký quyết định cho thôi quốc tịch hoặc tước quốc tịch  Việt Nam của tôi và Quyết định tước hoặc cho thôi quốc tịch đó phải được trao cho tôi để tôi  biết rõ mình không còn quyền lợi và nghìa vụ như một Công dân Việt Nam. Tôi chưa từng xin thôi quốc tịch nên trong trường hợp này tôi tin chắc rằng chỉ bị tước quốc tịch mới  có tình huống này và Quyết định tước quốc tịch của tôi do Chủ tịch nước Cộng Hòa  Xã Hội Chủ Nghĩa  Việt Nam đã ký phải có trong tay của Công An thì họ mới dám hành xử như vậy .
       
Hiện tại, mọi đơn thư của tôi không được nơi nào xem xét, giúp đỡ giải quyết. Tôi bị mất hoàn toàn quyền công dân và giữ quốc tịch Việt Nam chỉ làm cho tôi bị thiệt thòi , không đem lại lợi lộc gì. 
               Tôi không còn cách nào khác cầu mong  Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam  buộc cấp có thẩm quyền gửi cho tôi  Quyết định tước  Quốc tịch của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam để tôi thành người vô quốc tịch, dễ cho việc xin  nhập tịch nước khác.
            Tôi cam đoan sẽ không  bao giờ làm Công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và tôi sẽ tìm nước khác để xin làm công dân của nước họ.

  Kính mong Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đáp ứng đề nghị này.

Xin cảm ơn

 Ngày 17.7.2015

Người viết đơn


 Phạm Văn Điệp

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập , tư do, hạnh phúc


Đơn đề nghị

Kính gửi  Đại sứ quán nước  CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga

Tên tôi là:   Phạm văn Điệp
Số Hộ chiếu Việt Nam N 1654563   có thời hạn đến 20-2-2018

Theo yêu cầu của cơ quan di trú Liên bang Nga  khi tôi nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga, tôi phải có Giấy chứng nhận không  phản đối của phía nhà nước Việt Nam về việc tôi  nhập quốc tịch Nga .  Tôi đã giải thích rằng tôi bị Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chối bỏ (theo đoạn ghi dưới đây) , nhưng phía cơ quan di trú không tin vì họ không có cơ sở để tin.    
         “Ngày 23 tháng 4 năm  2013, tôi từ nước Liên Bang Nga  trở về Việt Nam đã bị Công An Xuất Nhập Cảnh không cho nhập cảnh  và dùng Pháp lệnh đối với người nước ngoài để cưỡng chế  tôi rời khỏi Việt Nam  dù tôi chưa nhận quốc tịch của bất cứ nước khác nào. Lần sau vào  8.12.2013, tôi đã từ Moscow Russian  về Việt Nam. Tại sân bay Nội Bài, Công An tiếp tục không cho tôi nhập cảnh.
Tôi đã thực hiện các hành vi theo quy định của pháp luật như viết đơn khiếu nại gửi cho Đại sứ quán  nhưng đã hơn 2 năm nay không nhận được hồi âm nào. Tôi cho rằng tôi đã bị mất hoàn toàn quyền làm công dân Việt Nam “
Do vậy, tôi viết đơn này đề nghị  Phòng Lãnh sự Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cấp cho tôi một  Giấy chứng nhận  tình trạng quốc tịch của tôi và ghi rõ trong giấy chứng nhận không  phản đối việc tôi nhập quốc tịch nước khác.


Ngày 17.7.2015
Người viết đơn

 Phạm Văn Điệp